هم میهنانِ گرامی،

 

تغییراتی در قالب این ورد پرس عزیز ایجاد شده که شوربختانه به دیده  شما نمی آید اما، براستی کار کردن با ورد پرس را بسیار دلپذیر ساخته.

 ذره بین

پ.ن: البته تا بدرجه کمال برسد کلی راه در پیش دارد، چون در حال حاضر کمیت الایمنتش می لنگد!

Advertisements