شعرا و ادیبان مدرن


آقای براهنی، شما که شیفته و کشته و مرده «جمهوری آذربایجان» ساختگی هستید، چرا درخواست تبعیت از آن «کشور» را نکرده اید و بجایش چُس ناله های انتلکتولانه تان را بخورد مامورین امی گریشین کانادا دادید و در دانشگاه تورنتو به استادی و شاعری، آنهم به زبان شوونیست های فارس، مشغولید و نان فارسی دانی تان را میخورید؟

کاشکی میدانستم «پُفیوز» را به زبان مادری شما  بنویسم در کنار نام پر افتخخخخخارتان!

ذره بین

Advertisements

اندر باب تنفیذ احمدی نژاد

شعراز نوشین

برد رهبر احمدی را در خفا

تا براو جاری کند تنفیذ را

لیک دیدش تا بغایت در قذر

تنقیه لازم بشد از پا به سر

یزدی آمد بر گرفتی حوله را

جنتی بر دست خود اماله را

رهبر آمد با وضو و پای چپ

قبضه کرد ابزار را با یاد رب

حقنه ای بود چون منار و گنبدی

تارود فیه خالدون احمدی

چون روان گشت تنقیه بر احمدی

چهره اش روشن زنور سرمدی

شکر رهبر را بر آوردند بجا

جملگی مشروع دراین کودتا

تنفیذ: به معنی نفوذ دادن، و روان و اجرا کردن فرمان است.

قذر: پلیدی

تنقیه داروی مخصوصی که وارد روده بزرگ کنند و بدان روده را از پلیدی پاک سازند.

اماله: خم دادن، تنقیه کردن

حقنه: وارد کردن

با سپاس از گردانندگان فرهنگ ایران

ذره بین

گر پیشرو نبرد می باید بود                                       گه پس رو  اهل درد می باید بود

این کار به سرسری بسر می نشود                              کاری است عظیم، مرد می باید بود

از خون جوانان وطن لاله دمیده

از ماتم سرو قدشان سرو خمیده

در سایه گل، بلبل ازین غصه خزیده

گل نیز چون من در غمشان جامه دریده

از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن

مشتی گرت از خاک وطن هست بسر کن

غیرت کن و اندیشه ایام بتر کن

اندر جلو تیر عدو سینه سپر کن

از دست عدو ناله من از سر درد است

اندیشه هر آن کس کند از مرگ نه مرد است

جانبازی عشاق نه چون بازی نرد است

مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است

چه کج رفتاری ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ!

سر کین داری ای چرخ!

عارف قزوینی

سخنانی از شادروان دکتر پرویزناتل خانلری، دبیرکل بنیاد فرهنگ ایران:

 

« برای آنکه در تاریخ و جغرافیای تاریخی ایران تحقیقی جامع و کامل و دقیق انجام بگیرد نخستین کار آن است که ماخذ و مدارک مهم و معتبر در دسترس محققان واقع شود.

بسیاری از این آثار که در ادوار مختلف به زبان فارسی تالیف شده هنوز به چاپ نرسیده و چاپ بعضی دیگر با دقتی شایسته انجام نگرفته است اما کتابها و رسالاتی که به زبانهای دیگر نوشته شده نیز فراوان است و البته هر پژوهنده ای نمی تواند با چندین زبان بیگانه آشنائی داشته باشد.

برای رفع این مشکل بنیاد فرهنگ ایران می کوشد کتابهای فارسی را که از این جهت ارزش و اهمیت دارد و نسخه های خطی آنها از دسترس علاقه مندان دور است منتشر کند و کتابها و رسالاتی را که به زبانی دیگر تالیف یافته است به فارسی در آورده و انتشار دهد«.

                   

 

 

 

 

 

 

نعوذبالله از آن قطره هایِ دیده شیخ                           چه خانه ها که از این آبِ کم خراب کند

شنیده ام که به دریایِ هند جانوری است                    که کسبِ روزی با چشمِ اشک بار کند

به ساحل می آید و بی حس به رویِ خاک افتد             دو دیده خیره به رخسارِ آفتاب کند

شود ز تابشِ خور  چشمِ او پر از قی و اشک            برایِ جلبِ مگس دیده پر لعاب کند

چو گشت کاسه چشمش پر از ذباب و هوامّ                به هم نهد مژه و سر به زیرِ آب کند

به آبِ دیده سوزنده تر از آتش تیز                          تن ذباب و دل پشّه را کباب کند

چو اشکِ این حیوان است اشک دیده شیخ                مرو که صید تو چون پشّه و ذباب کند

 

((«اشک شیخ» ایرج میرزا))

 

ذره بین

خدایا تا به کی ساکت نشینم                    من این ها جمله از چشم تو بینم

همه ذرّات عالم منترِ توست                    تمامِ حقّه ها زیرِ سرِ توست

چرا پا توی کفش ما گذاری؟                  چرا دست از سرِ ما بر نداری؟

به دستِ توست وُسع و تنگ دستی          تو عزّت بخشی و ذلّت فرستی

تو این آخوند و ملاّ آفریدی                    تو تویِ چرت ما مردم دویدی

خداوندا مگر بی کار بودی                     که خلق ِ مارِ در بستان نمودی؟

چرا هر جا که دَأبی زشت دیدی               برای ما مسلمانان گزیدی

میان مسیو و آقا چه فرقست                   که او در ساحل این در دجله غرقست

به شرعِ احمدی پیرایه بس نیست؟           زمانِ رفتن این خار و خس نیست؟!

بیا از گردنِ ما زنگ وا کن                      ز زیرِ بارِ خر ملّا رها کن

 

روانش شاد

 

ذره بین

 

صفحهٔ بعد »