ژانویه 2011


از دوستانی که در نیویورک؛ شهر نیویورک ویا بروکلین و یا کویینز و یا نیوجرسی اقامت دارند درخواست دارم که با حضورشان درمراسم یادبود شاهپور علیرضا پهلوی که هم اکنون در Washington Square روبروی دانشگاه  NY در حال برگذاریست به دیگر هم میهنان بپیوندند، و امشب را ایرانی باشند.

 

باشد که شما را در آنجا ببینیم.

 

ذره بین

Advertisements

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید                       یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر                      کز آتش درونم دود از کفن بر آید

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران                   بگشای لب که فریاد از مرد و زن بر آید

جان بر لبست و حسرت در دل که از لبانش              نگرفته هیچ کامی جان از بدن بر ‌آید

از حسرت دهانش آمد بتنگ جانم                         خود کام تنگدستان کی زان دهن بر آید

گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان                    هر جا که نام حافظ در انجمن بر آید

 

 

ذره بین

 

شاهزاده ای از میان ما رفت که ایران را آنگونکه باید می شناخت. مردی درسخوانده؛ مدارج بسیار عالی تحصیلی را به بهترین وجهی پیموده؛ و ایران را بسیار دوست میداشته… می گویند این «شناخت» دردسر آفرین بوده!  «افسردگی روانی و روحی»؟ «خودکشی»؟

بی گمان «پرونده ای» بسته خواهد شد اما…

 

 

ذره بین

 

مائویست های معروف؛ نوبلیست های زهوار در رفته؛ هنرمندان بی هنر و حمایت بی شائبه رسانه های فارسی زبان در «غربت» … و همه اینها به نام «آزادی» (چه خونها که در راهش ریخته نشد!)