تصمیم دارم که برای مدتی وبلاگ نویسی را کنار بگذارم.  دست و دلم به روزرسانی نمیرود.

بله، منهم میتوانم غمگین باشم!

ذره بین

Advertisements