بارها دیده ام که نوشته هایم را به سرقت می برند و در بالاترین به  به ثبت میرسانند. هم میهنان، این کار بسیار پَست و بی شرمانه ایست، بویژه آنکه فرنام نوشته هایم را تغییر میدهید و سپس به آن لینک می دهید. بابا جان، من باید جلوی کدام مرجع قانونی را بگیرم تا شما را از این کار بی شرمانه باز دارم؟!

ذره بین

Advertisements