باور کنید  من دوست ندارم به کسی توهین کنم، اما وقتی یک عده  نافهم  پیدا می شوند که جزء مزخرف از دهانشان خارج نمی شود،  من چه باید بکنم؟ به جزء اینکه به چنین خام اندیشانی بگویم، » اوهوی، آمو، خریت هم اندازه داره».

در این مهلکه ای که ایرانی در آن گیر افتاده، یک مُشت آدمی که معلوم نیست چقدر شعور سیاسی شان رشد داشته، برای مریض نسخه های آنچنانی می پیچند!

خانمها و آقایانی که در اندیشه آن هستند که ایران را بخاطر فرزندان و نسلهای آینده به «ایالات متحده» تبدیل کنند، بی گمان یا از تاریخ ایران بیخبرند ویا  اگر هم از آن چیزی میدانند زیر دست «شرق شناسان و شرق دوستان»  معروفه یاد گرفته اند. جمهوری سکولاریته ی پیشنهادی شما، بدلیل  فساد پایه گذاران کژ اندیشی مانند شما ، همانقدرCorrupt خواهد بود که  دستگاههای دولتی ایالات متحده آمریکا. من میدانم که نمیتوانید نمک بخورید و نمکدان را بشکنید، اما شکستن نمکدان بمراتب هزار بار بهتر از شکست ذهنی تان است. خوب فکر کنید، برای نخستین بار، اگر هوش و فراستی دارید، از قدرت تفکرتان بهره مند شوید. شما همانقدر از آمریکا میدانید که از کشور خودتان، ایران، میدانید. گرچه من شخصن به دانسته های مانند شما مشکوکم.

ذره بین

Advertisements