سرلشگر  آیرملوسرلشگر آیرملو

از وبلاگ یار من، سرباز کوچک

«همايش ديروز (آدينه ٢٤ ژوئيه) در نزديكی سازمان ملل، در برابر سبزالاسلام اكبر گنجی و شركا. روی فرتور بالا كليك کنید

Advertisements