بله، در خبرها آمده است که اسرائیل دو ناوچه جنگی اش را از کانال سوئز عبور داده تا مو به تن آخوندها سیخ کند!!! از آن سو، در زاهدان، همین امروز چندین ایرانی را به «جرم اغتشاش» بر دار میکنند تا به اسرائیلی ها بفهمانند که آخوند جماعت اهل شوخی نیست، اما کو گوش شنوا! از آن ورتر سو، میر حسین و زهرا خانم بدیدن یک خانواده داغدار میروند، و از سوی دیگر، آیت الشیطان صانعی به فریاد میزند که، ای ایهاالمسلمون «« مستبدان غافلند که خون‌های ریخته گریبان آنها را خواهد گرفت»»

من که از این چیزها سر در نمی آورم، اما دلم خوش است که، یقینن، از-ما-بهتران و نخبگان ما از این چیزها سر در می آورند!

ذره بین

Advertisements