روزنامه The Jerusalem Post از سرِ مهری که به «ایران» و «ایرانیان» دارد، همه ی اخبار مربوط به رژیم و عوامل خونخوارش را با دقت بسیاری دنبال میکند، و اگر چیزی بیابد که آنرا برای ذائقه ی «مردمی» مناسب بداند، حتمن آن را بروی طبق نشانده و در اختیار آنها میگذارد. اینروزها خبر حول و حوش «یهودیت احمدی نژاد« دور میزند. از قرار رئیس جمهوری اسلامی رگه ی «جهودی» دارد!

بقول شازده، » اینکه اولین بار نیست که یک «جهود» به دین مبین اسلام گرویده و برای انقلاب سر و سینه بر طبق اخلاص نهاده. برای مثال به پیشینه ی جناب عسگر اولادی نظری بیندازید تا ببینید که همه چیز امکان دارد، بویژه اینکه اسلام نیز مانند یهودیت مذهبیست ابراهیمی!»

ذره بین

Advertisements