هنگامیکه محسن رضائی، فرمانده چاقوکشانِ انقلاب اسلامی از شکایت خودش صرف نظر میکند، و مهدی کروبی، آن دزد سرِ گردنه هوای افشا گری برش میدارد، وقتیکه 70 استاد دانشگاه بی دلیل و یا با دلیل بازداشت و آزاد می شوند، هنگامیکه گربه نره به میو میو می افتد، و فائزه خانم را به بازداشت موقت میبرند و رفسنجانی لب از لب نمی گشاید، و سرانجام هنگامیکه شاهزاده (همشهری) رضا پهلوی با میکروفن سبزی فروشی های دوره گرد در جمع تظاهر کنندگان واشنگتنی اظهار همدردی میکند، در چنین هنگامیست که حس دهم ما به ما هشدار میدهد که  اوضاع قاراشمیش تر از آنیست که ما دوست داریم بدان اعتراف کنیم. سی سال است که ایرانی را هزار هزار جلوی هیولای انقلاب اسلامی انداخته اند، و ما هنوز شاهدیم، چند پرزیدنت در آمریکا عوض بشوند تا ما بفهمیم که چه بر ما آمده؟  

 

ذره بین

Advertisements