چند سطری را که در زیر ملاحظه میکنید بر گرفته از گزارشی است با نام «تظاهرات دیروز از چشم تظاهرات کنندگان» که در «روزنامه خیابان» به چاپ رسیده است. اگر چنانچه تمایل داشتید این روزنامه را کمی زیر و رو کنید، با اینکه سایه «چپی» های «ایرانی»  بروی «روزنامه» بخوبی پیداست، اما خواندن محتویاتش بی هوده نیست!

«1- تا خودم را از 10 کیلومتری غرب تهران به نزدیکی میدان انقلاب برسونم سه ساعت تو راه بودم مسیری که همیشه نمی ساعته میرسیدم. همه ورودی به شهرو اتوبانها را بستن بخصوص ورودی غرب تهران. قرار بود امروز به دعوت موسوی و کروبی تجمعی در میدان انقلاب صورت بگیرد. تبلیغات متناقضی به گوش می رسید. صحبت از این بود که تجمع لغو شده عده ای می گفتند نه میاد. به هر حال ما که برای دیدن موسوی نرفته بودیم. ما رفته بودیم راه دیگه ای را باز کنیم. خلاصه ما در غیاب آنها تکلیف خودمونو می دونستیم…»

 

Advertisements