Iran_30th_retro_09_483672aدمونتسراسیون

by the Courtesy of Timesonline

کژوانمودی (پیچانیدن راستی تا به آن اندازه که  بتوان از آن کلافی سر در گم درست کرد و برای سرگرمی «عامه» آنرا در اختیار «عوام» قرار داد تا «خواص» به آنچه میخواهند دست یابند) از جمله ترفندهای پر هوده و بسیار قیمتی شبکه های اطلاعات رسانی—بویژه رسانه های غربی، اعم از تصویری، صوتی و یا چاپی—است که هدفمند و بی وقفه در تلاش گمراه کردن «عامه» بیست-و-چهار ساعته مشغولند. و البته چه جای تعجب که در این دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم همه چیز پیچاندنی و چلاندنی است؛ تاریخ، جغرافیا، زبان، فرهنگ، کیستی و هستی، حتی همان «حقی» را که همه در پی گرفتن آن در حال دویدن هستند را می شود گرفت و چلاند. پس با این حساب نمیتوانیم از رسانه های غربی گله مند باشیم، و اصلن نمیتوانیم از هیچ رسانه ای گله مند باشیم که چرا راستی را می پیچانند، و از کاهی که بر باد رفته است هولوگرامی درست میکنند قله مانند و سپس از «عامه» دعوت میکنند تا آن را در نوردند! و اما کدام «عامه»؟ همان رمه سرگردانی که با دیدن گرگهای پوستین بدوش چنان به هیجان می آید که برای چریدن در چراگاهِ خیالی، در مسیر سلاخ خانه روانه می شود؛ گوسفندانی که هم به عزا کشته اند و هم به عروسی؟!

 

این پیش در آمد را آوردم تا به تصویری که جلوی چشمتان است بپردازم. البته درصدد نیستم تا تفسیر و توضیحی فنی درباره ی این تصویر به شما ارائه کنم که باورم بر اینست که شما خواننده ذکی و هوشمند کنجکاوتر از آن هستید که نیازی به مشروحات دست و پا شکسته داشته باشید، افزون بر آنکه این مهم توسط Timesonline به انجام رسیده است. اما، عدم ارائه شرح و تفصیل درباره این تصویر تاریخی نمی تواند دلیلی باشد برای پنهان داشتن دیدگاه شخصی، که توضیح مختصر تایمزآن لاین اینقدر قانع کننده و مقبول به نظر می آید که آدم ناگزیر وسوسه میشود تا زبان بگشاید.

پیش از آنکه به ادامه این نوشته بپردازید، یکبار دیگر به تصویر بالا بنگرید، و تلاش کنید تا چیزی را از قلم نیندازید، بویژه به «داس» ها و دستهائی که آنها را در هوا چرخانیده اند توجه کنید. به چهره دو زنِ داس بدست نگاه کنید؛ به این میگویند چگونگی پرورش جنبش فمینیستی-اسلامی در زهدان انقلاب اسلامی. دست مریزاد تعلیمات انقلابی خواهر اشرف دهقان وملیحه کوهوند و زهرا رجوی و امثالهم!

تایمز آن لاین چنین می گوید:

 Demonstration outside the US embassy in Tehran carrying sickles—the Iranian symbol of death. Fifty-two diplomats were held hostage from November 1979 to January 1981.

آیا «داس» (sickle) در فرهنگ ایرانی سمبل «مرگ» و «نیستی» است؟ و یا شاید هم سمبلیست افتخاری و وام گرفته شده از پرچم اتحادیه جماهیر شوروی کمونیستی؟ شاید هم «داس» در دستان هواداران مجاهدین خلق وهمدستان چریک و پرولتاریت بازشان میشود «سمبل مرگ» در فرهنگ ایران؟ تایمز آن لاین به ما می گوید که «داس» (همان ابزاری که سده ها در دستان کشاورزان و دروگران سخت کوش چرخیده و کار آئی داشته) در فرهنگ ایرانی سمبلی است برای «مرگ» و نابودی.

پنجاه هزاربیت از حماسه سرای ایرانی، فردوسی بزرگ، برجای مانده، شاهکاری بی نظیر در نوع خود، و شما در هیچ بیتی از شاهنامه پیدا نمی کنید که داس در دست عزرائیل باشد و یا بعنوان سمبل مرگ در هوا بچرخد،  بل که داس در دستان دروگر است. اما، تایمز آن لاین به ما می گوید که «داس» نشان «مرگ» است. آیا باید تایمز آن لاین را باور کنیم؟ با عنایت به الطاف انقلابی پس از بیست و دوم بهمن ماه 1357، و آنچه بر ایرانی رفت، شاید زیاد ناروا نباشد اگر ما به این باور برسیم که «داس» در فرهنگ مجاهد خلق «ایرانی» و چریک فدائی خلق «ایرانی» و دانشجوی تحکیم وحدت «ایرانی،» است که میشود سمبل مرگ و نابودی و وطن فروشی و بیگانه پرستی. اگر چه تایمز آن لاین فراموش میکند که درباره ی رفقا و بزرگان پایگاه اشرف سخنی به میان آورد، چرا که «اطلاعات» یعنی آنچه «ادیت» شده، بازسازی شده، هولوگرام شده، اما آیا باید ما نیز راستی را فراموش کنیم و کژ وانمودی های سودجویانه را زیر جلکی رد کنیم،؟ اگر کودک آنزمان بیاد می آورد که چادرهای اطراف سفارت آمریکا پُر بود از خواهران و برادرانی که چهار چشمی مراقب «نهال تازه شکفته انقلاب» و «عوامل شیطان بزرگ» بودند، حتمن بزرگسالان آنزمان هم مُد خواهرانِ مجاهد وداس بدست را بیاد می آورند.

 باری، سخن از اینجا آغاز شد که در این دهکده جهانی (Global Village) که ما در آن زندگی میکنیم، همانگونکه Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) توضیح داده،»The Medium is the message”.  پس باشد که به هنگام دریافت «پیام،» پیامبر را با چشمانی باز بنگریم، پیام را بوضوح بشنویم، و بهنگام داوری خرد خود را به یاری فرا خوانیم، که گر غیر ز این باشد، وای بر حال آدم مات و مبهوت. 

 

ذره بین 

Advertisements