مه 2009


Iran_30th_retro_09_483672aدمونتسراسیون

by the Courtesy of Timesonline

کژوانمودی (پیچانیدن راستی تا به آن اندازه که  بتوان از آن کلافی سر در گم درست کرد و برای سرگرمی «عامه» آنرا در اختیار «عوام» قرار داد تا «خواص» به آنچه میخواهند دست یابند) از جمله ترفندهای پر هوده و بسیار قیمتی شبکه های اطلاعات رسانی—بویژه رسانه های غربی، اعم از تصویری، صوتی و یا چاپی—است که هدفمند و بی وقفه در تلاش گمراه کردن «عامه» بیست-و-چهار ساعته مشغولند. و البته چه جای تعجب که در این دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم همه چیز پیچاندنی و چلاندنی است؛ تاریخ، جغرافیا، زبان، فرهنگ، کیستی و هستی، حتی همان «حقی» را که همه در پی گرفتن آن در حال دویدن هستند را می شود گرفت و چلاند. پس با این حساب نمیتوانیم از رسانه های غربی گله مند باشیم، و اصلن نمیتوانیم از هیچ رسانه ای گله مند باشیم که چرا راستی را می پیچانند، و از کاهی که بر باد رفته است هولوگرامی درست میکنند قله مانند و سپس از «عامه» دعوت میکنند تا آن را در نوردند! و اما کدام «عامه»؟ همان رمه سرگردانی که با دیدن گرگهای پوستین بدوش چنان به هیجان می آید که برای چریدن در چراگاهِ خیالی، در مسیر سلاخ خانه روانه می شود؛ گوسفندانی که هم به عزا کشته اند و هم به عروسی؟!

(بیشتر…)

Advertisements

…و خواهم بود!

 

ذره بین