d986d988d8b1d988d8b2-d981d8b1d8aed986d8afd987-d8a8d8a7d8af

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

                                                                     بادت اندر شهریاری برقرار و پُردوام

سال خّرم، فال نیکو، مال وافر، جان خوش

                                                                 اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام

 

 

نوروز، این فرخنده آیین باستانی را به تمامی هم میهنان گرامی شادباش می گوییم.

گوبین

 پ.ن: تصویری را که ملاحظه میکنید، اثر بانو هما افتخار است.

Advertisements