نمیدانم چرا برخی از «ما» هر کاری را که میخواهیم انجام میدهیم، و سپس از دیگران طلبکار میشویم. بقول سعدی شیرازی:

 

«خرد نام آن کس به خاک افکند                    که خود را خود اندر هلاک افکند»

ذره بین

Advertisements